Da se kratko predstavimo ...

Osnovna djelatnost obrta Negro je obavljanje dimnjačarskih poslova, ispitivanje dimnjaka, sanacija starih i izgradnja novih dimnjaka inox materijalom, izdavanje stručnih nalaza (atesta), strojno čišćenje ventilacijskih sistema (sistemi za dobavu zraka u prostor) i (sistemi za izvlačenje zraka iz prostora), svih vrsta motora (ventilatora) i klima komora.

Za sve naše usluge izdajemo službenu potvrdu o obavljenim radovima