Vana Obavijest!

   Ovim obavjetavamo sve korisnike i poslovne partnere da je tvrtka NEGRO d.o.o od 17. Veljae 2002. raskinula SVE poslovne odnose sa Draenom Grguroviom, dr. med. iz Zadra.

   D. Grgurovi je poinio niz tetnih i neasnih radnji kojima je naruio ugled ove tvrtke i mene osobno, a nanio nam je i znatnu materijalnu i financijsku tetu. Stoga mu je tvrtka NEGRO d.o.o pismenim putem zabranila daljnje zastupanje, predstavljanje i prodaju programa CentralMed®.

   Obzirom da se D.Grgurovi i dalje u javnosti predstavlja i kao vlasnik i kao autor spomenutog programa, prinudjeni smo javno objaviti ovu odluku o prekidu suradnje, kako bi izbjegli daljnju materijalnu tetu i naruavanje ugleda.

     Davor Negro, dipl. ing.

                                    U Luganu, 2. Listopada 2002.


Copyright  1998 - 2002, NEGRO d.o.o, Zadar